WETTELIJKE VERMELDINGEN

trait-noir

COLOFON

 

 

Pas de Calais Tourisme

Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Pas-de-Calais

Route de la Trésorerie

62126 Wimille, France

Tél. : +33 (0)321 10 34 60

www.pas-de-calais-tourisme.com

 

Verantwoordelijke auteur: Diana HOUNSLOW, directrice

 

Hosting door OVH

www.ovh.com

 

Creatie en inhoudelijke realisatie: LEON Travel & Tourism

www.leontraveltourism.com

 

Opmaak en technische realisatie: Keblow

www.keblow.com

 

Fotografie: Brigitte Baudesson

Video’s: Julie Hattu / We Like Travel

Nederlandse vertaling: Ilse Vandingenen

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

 

 

Aanbiedingen en prijzen

 

De aanbiedingen en prijzen van toeristische activiteiten, logies en eetgelegenheden zijn slechts een indicatie, gebonden aan voorwaarden en behoudens beschikbaarheid. Voor meer informatie neemt u contact op met de vermelde partners.

 

 

Gebruikersverbintenis

 

De aanbiedingen en prijzen van toeristische activiteiten, logies en eetgelegenheden zijn slechts een indicatie, gebonden aan voorwaarden en behoudens beschikbaarheid. Voor meer informatie neemt u contact op met de vermelde partners.

 

 

Gebruik van de website

 

Deze website is toegankelijk op basis van een service ‘in ongewijzigde staat’ en is slechts toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid.
Pas-de-Calais Tourisme kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid van de website tijdens onderhoudswerkzaamheden of andere technische anomalieën die zich buiten zijn wil voordoen.

 

 

Links naar andere websites

 

Via de website wordt gelinkt naar websites van derden die door hen worden beheerd. Pas-de-Calais Tourisme spant zich in om na te gaan of deze websites overeenkomen met het doel van zijn eigen website, maar biedt geen enkele garantie over de wettigheid, juistheid, volledigheid, kwaliteit of doeltreffendheid van de informatie die ze bevatten. Pas-de-Calais Tourisme engageert zich tot het verwijderen van elke link naar websites die gemeld worden als onwettig, onjuist, onvolledig of onbetamelijk.

 

 

Links naar de website www.la-belle-vie.com

 

Pas-de-Calais Tourisme autoriseert het plaatsen van links naar zijn eigen website www.la-belle-vie.com voor alle websites, uitgezonderd degene die informatie verspreiden van polemische, gewelddadige, pornografische of xenofobische aard of informatie die in de brede zin de gevoeligheid van de grote meerderheid schendt.

De link moet doorverwijzen naar de website www.la-belle-vie.com en in een nieuw venster verschijnen. De webpagina’s van de site www.la-belle-vie.com mogen in geen geval in pagina’s van andere websites worden geïntegreerd (frame). In elk bijzonder geval behoudt Pas-de-Calais Tourisme zich het recht voor om de verwijdering van een link aan te vragen wanneer de beheerder oordeelt dat de website waarmee de link contact legt de hier bepaalde regels niet respecteert.

 

 

Weigering van toegang

 

Pas-de-Calais Tourisme behoudt zich het recht voor om toegang tot zijn website te weigeren in gevallen van frauduleus of ongeoorloofd gebruik, en dit op elk gegeven moment en zonder waarschuwing.

 

 

Wijziging van de website

 

Pas-de-Calais Tourisme behoudt zich het recht voor om op elk gegeven moment de vorm of de inhoud van zijn website te wijzigen.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De website www.la-belle-vie.com is eigendom van Pas-de-Calais Tourisme.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en zijn inhoud – auteursrecht, merkenrecht, recht op een afbeelding – blijven de exclusieve eigendom van Pas-de-Calais Tourisme uit hoofde van het toepasselijk Franse en internationale recht, behalve indien zijn kunnen worden geïdentificeerd als behorend tot een derde. De internetgebruiker beschikt over geen enkel recht of exploitatierecht met betrekking tot de geciteerde merken.

Het is strikt verboden de vorm of de inhoud van de website www.la-belle-vie.com te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pas-de-Calais Tourisme op straffe van vervolging voor vervalsing. Elk citaat uit de website www.la-belle-vie.com en elke introductie van een link naar deze website moet duidelijk leesbaar zijn URL vermelden.

 

 

Cookies

 

De gebruiker van deze website www.la-belle-vie.com wordt gewezen op het automatisch plaatsen van cookies om het browsen te faciliteren. Deze cookies zijn voornamelijk bedoeld voor webstatistieken om de kwaliteit van de website te verbeteren en sluiten elke identificatie uit. Elke webbrowser bevat een functie waarmee de gebruiker vooraf geïnformeerd wordt over het bestaan van cookies en hij het plaatsen ervan kan uitschakelen. Via deze module kan hij ze eveneens verwijderen.